Radio Broadcasting är överföring av video- eller ljudinformation till en utbredd publik genom någon form av elektroniska massmedier, vanligtvis en Read More

Radio Broadcasting är överföring av video- eller ljudinformation till en utbredd publik genom någon form av elektroniska massmedier, vanligtvis en Read More

Sveriges Radio är den officiella internationella radiostationen i Sverige. Det är ett mycket politiskt och icke vinstdrivande kommersiellt radio- och Read More

Sveriges Radio är den officiella internationella radiostationen i Sverige. Det är ett mycket politiskt och icke vinstdrivande kommersiellt radio- och Read More

Radiosändningar är överföring av ljud- eller videomaterial till en liten men spridd publik genom alla digitala massmedier, men oftast en Read More

Radiosändningar är överföring av ljud- eller videomaterial till en liten men spridd publik genom alla digitala massmedier, men oftast en Read More